Nieuws

Sponsoren gevraagd voor “Project Duurzame Energie voor de Zusters van Lipa”.

Het Stichtingsbestuur is van plan om vanuit de middelen die afgelopen jaar gereserveerd zijn een begin te maken met de verduurzaming van de energievoorziening door installatie van zonnepanelen.

Klik hier voor een notitie over het plan.

Bezoeken najaar 2017.

Klik hier voor een gefilmde impressie van een bezoek.

Afgelopen September en December 2017 hebben Jeroen en Victor van Straten de Zusters in Lipa weer bezocht.

Het was natuurlijk weer leuk om alle Zusters, weeskinderen en alleenstaande oudere dames weer te zien.

De weeskinderen die de Zusters enkele jaren geleden als kleine jongens en meisjes onder hun hoede namen groeien allemaal op tot zeer beleefde jonge tieners met allemaal een mooie toekomst.

Doordat de missie van de Zusters met betrekking tot de weeskinderen steeds grotere vormen begint aan te nemen is er een lokale donateur bereid gevonden om op ongeveer 20 min afstand van het klooster nieuwe behuizing voor de weeskinderen te bouwen. Victor en Jeroen zijn wezen kijken op deze nieuwe locatie in September (zie foto’s) en de nieuwe accommodatie begint al behoorlijke vormen aan te nemen. De Zusters zullen via een roulatiesysteem bij de weeskinderen op de nieuwe locatie intrekken. Zuster Maria wil graag de functie van het oorspronkelijke klooster behouden met zorg voor de allerkleinste kinderen (peuterschool les in de lokalen gedoneerd door Stichting Wils project Lipa) en zorg voor de oudere alleenstaande dames.

Doordat de Zusters nooit “nee” zullen zeggen tegen toekomstige weeskinderen is de nieuwe accommodatie voor de weeskinderen een mooie aanvulling op de fantastische zorg die de Zusters geven aan de lokale gemeenschap van Lipa.

In December zijn Jeroen en Victor in Lipa geweest om het 25 jarige jubileum te vieren van Zusters Irma en Norma. Beide Zusters hadden in 2016 de wens om naar “The Holy Land” in Jeruzalem te gaan als onderdeel van hun 25 jarige jubileum. Jeroen en Victor hebben de beide Zusters daar graag mee geholpen, waarna in December 2017 Zusters Irma en Norma de mooie herinneringen konden delen met Victor en Jeroen. Moeder overste, Zuster Maria, oorspronkelijk afkomstig uit Mexico had 2 van haar zusters met kinderen over voor Kerstmis en het was erg leuk om de familie van Zuster Maria te ontmoeten na vele verhalen door de jaren heen.

Tijdens beide bezoeken van Victor en Jeroen zijn toekomstige projecten van Stichting Wil’s Project Lipa natuurlijk ook ter sprake gekomen. Doordat er een monopolie op de gangbare energie levering is in de Filippijnen gaan de energieprijzen jaarlijks met vele procenten omhoog. Mede door de uitbreiding van extra accommodatie van de Zuster’s Orde, stijgen de energie kosten enorm. De aanschaf van zonnepanelen in een altijd zonnig land als de Filippijnen, is daarom dus zeker een manier om de energiekosten te drukken. Victor en Jeroen hebben afgesproken met de Zusters dat in 2018 zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn van Stichting Wil’s Project Lipa om te helpen met eventuele aanschaf van zonnepanelen.

Bezoeken najaar 2016.

 In september zijn Victor en Jeroen bij de zusters op bezoek geweest. Jan en Hélène waren samen met Victor, Jeroen en Cecile in november in Lipa. Hieronder een samenvatting van het verslag van Victor.

De nieuwe moeder overste, zuster Alma of zoals ze in de Filippijnen zeggen “Sor Alma” heette ons welkom. Zuster Alma heeft ons ingelicht over de ontwikkelingen van de bouw van een nieuw weeshuis ongeveer 20 kilometer van het klooster. De toename van het aantal kinderen dat het klooster op dit moment opvangt maakt het nodig om een nieuwe accommodatie op te zetten. Het doel is om de nieuwbouw in 2017 af te hebben.

De weeskinderen waren natuurlijk ook aanwezig in het klooster en de oma’s, Lola’s in het Filipijns, waren ook allemaal in good spirit. Het was mooi om te zien dat de lokale bevolking via de Rotary Lipa ook regelmatig naar de oma’s komt om met ze te zingen en te praten. Helemaal in de geest van Wil hebben de zusters een programma opgezet waarbij verpleegkundigen en artsen in opleiding van de Universiteit van Lipa vrije dagen besteden om de oma’s medisch te verzorgen. Vanuit onze Stichting juichen we deze aandacht voor medische zorg toe.

Verzorgingshuizen voor bejaarden zoals in Nederland bestaan op de Filipijnen niet. Daarom is het fijn om te kunnen zien dat de zusters de lola’s opvangen. Uit het gesprek met Lola Lourdes, zij is al negentig, bleek hoe zij het waardeert dat de zusters naast dagelijkse zorg ook medisch de helpende hand bieden.

Die medische zorg is vaak ook nodig bij de weeskinderen. De zusters hebben bijvoorbeeld een drie maanden oud jongetje in huis genomen dat door zijn moeder bij het lokale ziekenhuis was achtergelaten. Het jongetje, drie maanden te vroeg geboren, kon niet zonder sondevoeding. In het ziekenhuis was geen plaats. Omdat medische zorg nodig was hebben de zusters zich over hem ontfermd. Voor de zusters is het heel normaal om in te springen als er een beroep op hen gedaan wordt. Op de vraag aan zuster Alma “Hoeveel opvangplekken heeft u?”, was het antwoord, “De Heer maakt altijd plaats voor elk kind (en oma), er is voor iedereen plaats, die een plek nodig heeft”. Vanuit een westers oogpunt zien wij altijd wel ergens een probleem maar de Filipijnse zusters denken alleen maar in oplossingen!

In 2017 zijn er meerdere projecten gaande waaraan wij vanuit de Stichting en als familie proberen bij te dragen. Het gaat soms om kleine zaken zoals een printer in de school voor zuster Maria. Maar ook bijvoorbeeld om onderhoud aan klaslokalen, lesmateriaal en schoolkleding.

Donaties zijn daarom altijd welkom!

 

Juli 2015: lesmateriaal, onderhoud en een feest voor de kinderen.

Jeroen, Joy en Victor waren in juli in Lipa. Voor Joy en Victor is dit helaas maar een enkele keer per jaar mogelijk maar Jeroen neemt regelmatig een kijkje bij de zusters in Lipa namens de familie en de stichting. Kijk voor een indruk op de fotopagina

 zijn daarom altijd welkom!

Een feestje voor de kleuters

Een feestje voor de kleuters

Dit keer was er voor de trip naar Lipa een speciale aanleiding omdat Joan, een van de weeskinderen bij de zusters, 9 jaar werd. Door ondersteuning van Victor en Joy kan Joan, die samen met haar zusje Julie Ann en haar broertje Lawrence bij de zusters woont, de opleiding bij de zusters volgen. Omdat ze goed haar best had gedaan het afgelopen jaar was een feestje op z’n plaats. Jollibee was uitgenodigd om de feestelijkheden op te luisteren met spelletjes en een lunch voor de ouders en kleuters van de school. Op het moment zijn er ongeveer 70 kleuters die gebruik maken van de klaslokalen die met hulp van onze Stichting zijn gebouwd. De zusters geven de kinderen al jaren een fantastische basis waarop ze verder kunnen werken.

Sinds een paar jaar richten de zusters zich niet alleen op de scholing van kleuters maar ze bieden ook opvang voor bejaarde vrouwen zonder familie of huisvesting en sinds een paar jaar zijn ook weeskinderen uit Lipa en omgeving welkom. Op dit moment zijn er 10 weeskinderen die bij de zusters inwonen. De bejaarde dames genieten enorm van de kinderen om hen heen en de kinderen krijgen van de zusters en bejaarde dames natuurlijk veel liefde en aandacht. Wij hebben alle weeskinderen over de afgelopen jaren grote sprongen zien maken in hun ontwikkeling en groei!

Sommige weeskinderen worden gesponsord door Nederlanders. Zo sponsort een goede vriend van Jeroen uit Nederland, Arian Fei, een meisje van 8. Op dit moment wonen er al 10 kinderen bij de zusters en omdat er nog steeds kinderen in Lipa hulp nodig hebben maar de zusters weinig ruimte meer hebben is er besloten om een weeshuis te bouwen samen met verschillende donoren. Dit project is nog in de beginfase en Wil’s project is hier (nog) niet direct bij betrokken.

De focus van Wil’s project blijft in eerste instantie op het ondersteunen van de kleuters in de klaslokalen die gebouwd zijn met giften van de donateurs van Wil’s project. Die ondersteuning houdt op dit moment in dat lokalen worden onderhouden, lesmaterialen worden aangeschaft als de zusters daar om vragen en financiële bijdragen voor kinderen waarvan de ouders te arm zijn om de school te betalen. Dit doet de Stichting dan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van school uniforms.

De donaties vanuit Nederland komen dus goed terecht in Lipa. De zusters zijn erg onder de indruk van alle gaven. De aankomende periode is er weer onderhoud nodig aan de klaslokalen door de vele regen die er is gevallen en daarnaast zijn er altijd kleine noodzakelijke dingen waarbij de zusters onze hulp heel goed kunnen gebruiken.

Voorjaar 2014: wateroverlast en reparaties

Emmers tegen de lekkage

Lipa heeft regelmatig last van overvloedige regens. Het water stroomt dan van alle kanten de gebouwen van de school binnen. Dit voorjaar was het wel heel erg. Er was geen houden aan; overal emmers om overlast en schade te beperken. De lokalen hebben ernstig geleden door de vochtproblemen. Met hulp van de Stichting is de waterafvoer gerepareerd. Er zijn nieuwe afvoerbuizen aangebracht en de elektrische installatie is waar nodig verbeterd. Sommige onderdelen van het elektrische systeem zouden gevaar kunnen opleveren vanwege het vele vocht dat nog aanwezig was.

 

 

Jeroen en Victor zijn bij de Zusters op bezoek geweest om te bekijken hoe een aannemer de schade zou kunnen repareren. Na reparatie van de afvoerbuizen en de elektriciteit is er gestukadoord en geschilderd. De lokalen zien er nu goed uit en de kinderen kunnen weer in een prettige en gezonde omgeving les krijgen.

Onder het tabje foto’s krijgt u een indruk van het werk van de aannemer en van het eindresultaat.

 

15 oktober 2013:  Bezoek aan de zusters

bezoeklipa11

Vandaag zijn Jeroen, Victor en Joy naar Lipa geweest om poolshoogte te nemen bij de zusters. Christian, Jeroens jongste zoontje was ook van de partij. Jeroen en Victor schrijven hierover:

“Zoals gewoonlijk werden we weer met open armen verwelkomd door niet alleen de zusters maar ook de weeskinderen die de zusters sinds een jaar of twee ook opvangen. Jeroen zijn “wees zoontjes” Alfred en Benedict hadden speciaal voor ons de Australische T-shirts aangedaan die we een tijd geleden hadden gegeven.

bezoeklipa1_1510We troffen dit keer weer meer kinderen aan wat helaas natuurlijk betekent dat de zusters weer enkele schrijnende gevallen hebben moeten opvangen. Voor deze kinderen echter betekent dit een omgeving vol liefde waar zij de beste mogelijkheden krijgen om op te groeien.

Bij bezoek aan de klaslokalen die we in 2001 met zijn allen hebben gebouwd uit naam van Wil bleek dat er redelijk wat onderhoud nodig is om de klaslokalen lesbaar te houden. Door de vele recente tyfoons in de Filippijnen is er veel waterschade ontstaan aan het dak van de klaslokalen. Jeroen en Victor hebben poolshoogte genomen op het dak en het idee is dat via het waterdicht maken van het dak en de waterafvoer te verbeteren het mogelijk is om de schade te herstellen. We hebben een aannemer opdracht gegeven om een offerte te maken.

bezoeklipa2_1510Met de vele gulle gaven die binnen zijn gekomen tijdens het Kupper reünie feest en over de laatste paar jaren direct op de bankrekening van de stichting denken we een heel eind te komen om het herstel te bewerkstelligen. We zullen via de website iedereen op de hoogte houden.

Nadat de zusters weer een heerlijke lunch hadden gemaakt van eigen bodem zijn we ook nog langs het “Lola’s” (Oma’s) huis gelopen op het terrein van de zusters. De Lola’s zijn alleenstaande oudere dames die geen familie meer hebben of geen familie hebben die hen kunnen of willen verzorgen. Een opvang systeem zoals in Nederland bestaat er helaas niet in de Filippijnen dus deze dames zouden (net als de weeskinderen) zonder de zusters aan hun lot zijn overgelaten.

Het Lola huis is twee jaar geleden gereed gekomen en is reeds volledig bezet. De oudste dame is 102 jaar oud en het zijn allemaal dames met stuk voor stuk ontroerende, verdrietige en interessante levensverhalen. Door de 24 uurs verzorging van de zusters ontbreekt het deze dames nu aan niets.

bezoeklipa7De zusters konden ons ook nog ander interessant nieuws vertellen. Zuster Maria, de Mexicaanse moeder overste heeft per 1 oktober het stokje overgedragen aan Zuster Alma. Zuster Jeanette, de dochter van Jeroen en Cecile’s chauffeur Siniong waardoor Wil in aanraking kwam met de zusters in Lipa, vertrekt binnenkort naar Italië om daar bij de Orde verder belangrijk werk te verrichten. Ander goed nieuws is dat de zusters via donaties grond hebben kunnen aankopen om daar een weeshuis voor de kinderen te bouwen.

Al met al is het werkelijk fantastisch te zien dat de zusters met relatief weinig financiële middelen zoveel goed werk kunnen verrichten in en rond Lipa. We hopen de zusters nog lang te kunnen ondersteunen uit naam van Wil!

Groet, Victor & Jeroen

Meer foto’s zijn te vinden op de fotopagina

 

12 mei 2012: Nieuwe computers aangekomen in Lipa

Met de gift uit Nederland konden uiteindelijk 8 computers worden aangeschaft voor het schooltje in Lipa. Er is een goede deal gemaakt met de verkoper, die ook een “sponsor” van de Sisters is.
Zuster Maria belde om het nieuws te vertellen en ze was heel enthousiast: “Fantastisch, helemaal mooi….. en zo modern zijn ze”. Een goede besteding dus van de gulle gift uit Nederland!

 

22 april 2012: Jeroen en Victor van Straten brengen gift naar Lipa

Op zondag 22 April zijn Jeroen en Victor van Straten naar Lipa geweest om daar de zeer genereuze gift van alle aanwezigen op het feest van Jan van Straten te overhandigen aan Zuster Maria, overste van de orde van de “Missionary Sisters of the Catechism” in de Filippijnen.

Victor en Jeroen brengen gift naar LipaJeroen en Victor schrijven: “We werden zoals gewoonlijk ontvangen voor de lunch waar de zusters natuurlijk weer verschillend vers gemaakt eten serveerden. Na de lunch hebben we een cheque overhandigd voor Peso 150,000 aan zuster Maria wat waarschijnlijk de mogelijkheid geeft om 10 nieuwe computers aan te schaffen voor de kinderen. De computers zullen vooral gebruikt gaan worden om de kinderen de basis van computers bij te brengen en ze te laten wennen aan dit fenomeen.

Na de lunch zijn we ook nog even langs het net geopende “Lola” huis gegaan. Lola’s zijn Oma’s in het Filippijns. De zusters hebben via donaties in de afgelopen 5 jaar een groot “bejaardenhuis” weten te bouwen waar oude dames zonder familie of zonder vermogen worden opgevangen en verzorgd. Dit is een prachtige faciliteit waar de vrouwen erg veel plezier aan hebben.”

> Bekijk foto’s van het bezoek aan Lipa op onze fotopagina

> Bekijk het filmpje van het bezoek aan Lipa en het dankwoord van zuster Maria (op YouTube)

 

7 april 2012: Lancering website Wil’s Project Lipa

Vandaag wordt de website van Wil’s Project Lipa gelanceerd, tijdens de verjaardag van Jan van Straten. Jan heeft zijn gasten gevraagd om geen kado’s voor hem mee te nemen, maar in plaats daarvan een gift te doen voor de kinderen in Lipa. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe computers voor de kinderen en onderhoud aan het schoolgebouw.