Over de stichting

Wil van Straten-Kupper is in 1998 in contact gekomen met de Zusters van Lipa, die zich inzetten voor goed onderwijs voor kinderen uit de stad. Wil was geraakt door het enthousiasme van de nonnen en door hun grote betrokkenheid bij de opleiding van de kinderen.

De middelen die de zusters kunnen inzetten om het onderwijs te verbeteren zijn zeer beperkt. Wil zocht daarom naar mogelijkheden om gerichte steun te kunnen geven. Lesmateriaal, meubilair en zelfs vijf nieuwe klaslokalen konden met de hulp die zij organiseerde worden gerealiseerd.

Haar overlijden in 2000 mocht niet het einde van de betrokkenheid bij de onderwijsactiviteiten van de zusters zijn, daarover was iedereen het eens die Wils loyaliteit aan de school in Lipa had ervaren. Daarom is er in 2005 een stichting opgericht die haar werk voortzet.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

1. Dhr. T.J. den Bruinen, voorzitter

2. Dhr. H.A.E. Kupper secretaris/penningmeester

3. Dhr. J.P.M. van Straten, lid

Het doel van de stichting is: het ondersteunen van Missionary Sisters met fondsen voor het creëren van mogelijkheden voor scholing van de lokale bevolking in en rond Lipa.

De stichting is opgericht op 20 april 2005 bij akte verleden voor Mr. R.J. Holtman, Notaris te Utrecht.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

RSIN: 815538327
KvK: 30204408
Aangemerkt door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder de naam Stichting Wil’s Project Lipa, gevestigd te Odijk. Klik hier voor beschikking.